Powtórka z rozrywki

Prawie rok temu, odbyły się wybory samorządowe, w czasie których okazało się, że nie wszyscy mówią prawdę.

Dla przypomnienia: Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział I Cywilny wydał wyrok skazujący Komitet Wyborczy Wyborców Bożena Mielewczyk - Zawada (syg. akt I Ns 531/09) [czytaj...]

Obecnie znów się to powtarza. W Echo Pruszcza z dnia 5 listopada 2010 roku, kandydat z list PSL na Wójta p. Adam Gawrylik stwierdził: „Pan Zimakowski dużo obiecywał, ale niewiele wniósł do gminy. Kontynuował działania swej poprzedniczki. Co więcej, dwukrotnie wzrosło zadłużenie gminy. Nie zmienił się stan dróg, nadal są w fatalnym stanie. Nie pozyskano żadnych środków zewnętrznych na drogi. Przywidz ma niski budżet.”

Dziwi ta opinia, gdyż nie jest potwierdzona żadnymi prawdziwymi faktami. Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Gminy, zadłużenie, które zostało zaciągnięte za byłej Wójt, systematycznie spada i obecnie wynosi 1.200.000, czyli o 100.000 zł mniej niż rok temu.

Także opinia o braku pozyskiwanych zewnętrznych środków jest nieprawdziwa. Tylko na remonty dróg w tym roku pozyskano kilkaset tysięcy złotych a sama „schetynówka” na drogę długości 2399m Pomlewo - do granicy gminy to kwota dofinansowania 987.399 zł, tj. 50 % kosztów zadania. Należy przypomnieć, że oddana droga Pomlewo – do wjazdu do Koziego Grodu długości 908 metrów była budowana przez byłą Wójt tylko z gminnych środków [czytaj...].

Jak widać, słowa wypowiedziane przez p. Adama Gawrylika (nie było sprostowania, że to nie są jego słowa) mijają się z prawdą. To samo stwierdził i Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski, który poczuł się dotknięty szkalowaniem jego imienia i złożył pozew do sądu w trybie wyborczym. Rozprawa odbędzie się w piątek 12 listopada.

Przypominamy, iż p. Adam Gawrylik jest członkiem PSL, ubiega się także o miejsce w Sejmiku Województwa Pomorskiego z list PSL, z okręgu nr 4 obejmującego: Powiat Kartuski, Powiat Kościerski, Powiat Gdański, Powiat Starogardzki. Jest także pełnomocnikiem wyborczym Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólny Powiat 2010. Z list tego komitetu z okręgu nr 4, obejmującego gminy: Przywidz, Trąbki Wielkie startują do Rady Powiatu także mieszkańcy naszej Gminy: Mielewczyk Bożena Grażyna (była Wójt Gminy Przywidz, odwołana w wyniku referendum, wolą przytłaczającej większości mieszkańców, we wrześniu 2009 r.), Wiczling Jan, Olejniczuk Janusz Stanisław. Zastanawia, czy utożsamiają się ze słowami swego przewodniczącego?

Należy wspomnieć, że nie są to jedyni kandydaci do Rady Powiatu z terenu naszej Gminy. [zobacz pełną listę]

Z ostatniej chwili

Wyrok sądu nadal nie jest prawomocny, gdyż została zgłoszona apelacja. Rozprawa apelacyjna w przyszłym tygodniu.
Przeczytaj o wyroku Sądu Apelacyjnego.

----------------------------------------------------------