Jak głosować?

Do PTG zaczęły docierać sygnały, by opisać sposób głosowania w nadchodzących wyborach.

Poniżej prezentujemy przedruk z biuletynu informacyjnego Gminy Przywidz „PRIVISA” (Nr 5/2010 listopad 2010r).

Ze względu na to, iż będziemy głosować na Wójta, Radnych Gminy Przywidz, Radnych Powiatu oraz do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Wielu mieszkańców pyta: jak głosować? Spróbujemy przybliżyć ten zawiły problem.

Wybór Wójta Gminy Przywidz

Otrzymamy kartę koloru różowego z alfabetycznie ułożonymi nazwiskami trzech kandydatów na Wójta Gminy Przywidz.

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Wybór Rady Gminy Przywidz

Uwaga! Lista kandydatów nie jest ułożona alfabetycznie!

Otrzymamy kartę do głosowania koloru białego, na której kandydaci będą ułożeni wg wylosowanych przez Komitety Wyborcze numerów. Najniższe numery będą miały komitety zgłoszone przez partie polityczne a następnie przez Komitety Wyborcze Wyborców.

Głosowanie jest uzależnione od ilości mandatów na radnych przydzielonych danemu okręgowi wyborczemu. [patrz tabela poniżej]

Dla okręgu, w którym wybiera się 1 radnego, [wszystkie okręgi z wyjątkiem sołectwa Przywidz, przyp. PTG] głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Dla okręgu, w którym wybiera się 5 radnych [tylko okręg nr 8 obejmujący sołectwo Przywidz, przyp. PTG], głosować można na jednego, dwóch, trzech, czterech lub pięciu kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 5 kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Wybór Rady Powiatu

Otrzymamy kartę do głosowania koloru żółtego, na której kandydaci będą ułożeni wg wylosowanych przez Komitety Wyborcze numerów.

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Oddanie głosu na danego kandydata oznacza, że głosujemy także na komitet, z którego kandydat pochodzi.

Wybory do Sejmiku Województwa

Otrzymamy kartę do głosowania koloru niebieskiego, na której kandydaci będą ułożeni wg wylosowanych przez Komitety Wyborcze numerów.

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Oddanie głosu na danego kandydata oznacza, że głosujemy także na komitet, z którego kandydat pochodzi.

Uwaga! Głosy są nieważne także wtedy gdy postawimy znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata, który został skreślony z listy kandydatów, lub gdy unieważniono rejestrację całej listy kandydatów, z której dany kandydat startuje.

 

Nr okręgu Granica okręgu Liczba radnych wybieranych w okręgu
1 Sołectwo: Borowina 1
2 Sołectwa: Huta Dolna, Marszewo, Marszewska Kolonia 1
3 Sołectwa: Kierzkowo, Kozia Góra, Miłowo 1
4 Sołectwo: Jodłowno 1
5 Sołectwo: Michalin 1
6 Sołectwo: Nowa Wieś Przywidzka 1
7 Sołectwo: Pomlewo 1
8 Sołectwo: Przywidz 5
9 Sołectwo: Częstocin, Stara Huta 1
10 Sołectwo: Olszanka, Sucha Huta 1
11 Sołectwa: Piekło Górne, Trzepowo 1

 

Pobierz biuletyn z pełnym tekstem Wybory samorządowe. Jak głosować?

----------------------------------------------------------