Postanowienie sądu

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny wydał postanowienie z wniosku Marka Zimakowskiego przeciw Adamowi Gawrylikowi.

Uczestnik postępowania Adam Gawrylik zobowiązał się opublikować w dniu 19 listopada 2010 r. na stronie pierwszej gazety „Dziennik Bałtycki" w mutacji przeznaczonej do dystrybucji na terenie Powiatu Gdańskiego oświadczenie opatrzone tytułem „Przeproszenie i sprostowanie" o poniższej treści:

„Adam Gawrylik, kandydat na Wójta Gminy Przywidz z ramienia KW Polskiego Stronnictwa Ludowego przeprasza kandydata na wójta tej samej gminy pana Marka Zimakowskiego za podanie nieprawdziwych informacji dotyczących zadłużenia gminy, stanu jej dróg oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na drogi, co miało miejsce w materiale prasowym zatytułowanym „Mało czasu, by się wykazać" opublikowanym w dniu 5 listopada 2010 r. w tygodniku „Echo Pruszcza" - dodatku do Dziennika Bałtyckiego. Jednocześnie Adam Gawrylik prostuje powyższe nieprawdziwe informacje i przyznaje, że zadłużenie gminy uległo zmniejszeniu, prowadzone są inwestycje drogowe drogi Przywidz-Egiertowo, ul. Jesionowej w Przywidzu, dróg Roztoka-Częstocin i Pomlewo-Kozia Góra. Przyznaje, że pozyskano środki zewnętrzne na remonty dróg w kwocie 1 200 000 zł w części uzyskane we wrześniu 2010 r."

Ponadto Adam Gawrylik zobowiązał się zapłacić kwotę 500 zł (pięćset złotych) na rzecz Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu.

----------------------------------------------------------