Statystyka wyborów

Przedstawiamy statystykę wyborów Wójta oraz Rady Gminy Przywidz

Liczba osób uprawnionych do głosowania w Gminie Przywidz - 4215

W wyborach Wójta Gminy Przywidz
Wydano kart do głosowania - 2244, tj. 53,24% liczby osób uprawnionych
Oddano głosów nieważnych - 49 tj. 1,16% liczby osób uprawnionych
Oddano głosów ważnych - 2195 - 52,08% tj. liczby osób uprawnionych

W wyborach do Rady Gminy Przywidz
Wydano kart do głosowania - 2244, tj. 53,24% liczby osób uprawnionych
Oddano głosów nieważnych - 56 tj. 1,33% liczby osób uprawnionych
Oddano głosów ważnych - 2188 - 51,91% tj. liczby osób uprawnionych

Statystyka wg okręgów wyborczych

Okręg Liczba uprawnion. Wydano kart Głosów nieważnych Głosów ważnych
1 Borowina osób 251 155 4 151
% 100% 61,75% 1,59% 60,16%
2 Huta Dolna, Marszewo, Marszewska Kolonia osób 370 191 4 187
% 100% 51,62% 1,08% 50,54%
3 Kierzkowo, Kozia Góra, Miłowo osób 256 83 0 83
% 100% 32,42% 0,00% 32,42%
4 Jodłowno osób 161 92 3 89
% 100% 57,14% 1,86% 55,28%
5 Michalin osób 226 124 3 121
% 100% 54,87% 1,33% 53,54%
6 Nowa Wieś Przywidzka osób 294 119 4 115
% 100% 40,48% 1,36% 39,12%
7 Pomlewo osób 406 253 6 247
% 100% 62,32% 1,48% 60,84%
8 Przywidz osób 1419 728 16 712
% 100% 51,30% 1,13% 50,18%
9 Częstocin, Stara Huta osób 205 106 5 101
% 100% 51,71% 2,44% 49,27%
10 Olszanka, Sucha Huta osób 248 170 2 168
% 100% 68,55% 0,81% 67,74%
11 Piekło Górne, Trzepowo osób 379 223 9 214
% 100% 58,84% 2,37% 56,46%

Najwięcej osób, które udały się do urn głosowało w okręgu nr 10 Olszanka, Sucha Huta, gdzie uzyskano wynik 68,55%. Najsłabiej z postawą obywatelską poradzono sobie w okręgu nr 3 Kierzkowo, Kozia Góra, Miłowo, gdzie głosowało 32,42% uprawnionych.

Statystyka wg obwodów głosowania

Obwód Liczba uprawnion. Wydano kart Głosów nieważnych Głosów ważnych
1 Jodłowno osób 989 560 13 547
% 100% 56,62% 1,31% 55,31%
2 Przywidz osób 2249 1136 28 1108
% 100% 50,51% 1,24% 49,27%
3 Trzepowo osób 977 548 15 533
% 100% 56,09% 1,54% 54,55%
Razem osób 4215 2244 56 2188
% 100% 53,24% 1,33% 51,91%

W Gminie Przywidz frekwencja wyniosła 53,24%

Statystyka wg komitetów wyborczych

Nazwa komitetu Liczba zgłoszonych kandydatów Liczba uzyskanych mandatów
KW Platforma Obywatelska RP 1 0
KW Polskie Stronnictwo Ludowe 9 0
KWW Aktywna Gmina Przywidz 6 2
KWW Inicjatywa Dla Wsi 1 1
KWW Moja Gmina Przywidz 3 0
KWW Porozumienie - Przywidz 9 3
KWW Praworządność 1 0
KWW Wieś 21-ego Wieku 1 1
KWW Wspólna Gmina Przywidz 13 8
Razem 44 15

Analizując powyższą tabelkę, należy zauważyć wielkiego przegranego: KW Polskie Stronnictwo Ludowe, które nie uzyskało żadnego mandatu, mimo zgłoszenia 9 kandydatów. Nie uzyskało także mandatu Wójta Gminy.
Po zdobyciu przez KWW Wspólna Gmina Przywidz 8 mandatów (ponad 50%), jest ona zdolna samodzielnie wspierać Wójta w jego poczynaniach.

----------------------------------------------------------