Oświadczenie Radnych

W dniu dzisiejszym wpłynęło do nas oświadczenie Klubu Radnych „Aktywna Gmina dla Mieszkańców”, z prośbą o publikację.

Klub Radnych
Aktywna Gmina dla Mieszkańców

Przywidz 27 październik 2011

 

Mieszkańcy Gminy Przywidz

Radni należący do naszego Klubu, zdecydowanie się odcinają od sytuacji, jaka miała miejsce na zakończenie XI sesji zwyczajnej dnia 27.10.11, i od postępowania Przewodniczącego Rady Gminy Przywidz i oświadczenia Radnego.

Najpierw nie przerwał oświadczenia Radnego Gminy, gdy zaczęło się ono zamieniać z przydługiej historii lokalnej w tzw. „pranie brudów". Następnie nie pozwolił odpowiedzieć na zarzuty rzucane imiennie na mieszkańców Gminy Przywidz, a mieszkańcy Ci byli obecni na sesji.

Rozumiemy że miał takie prawo, wynikające ze statutu i regulaminu Gminy Przywidz. Ale należałoby dać szansę odpowiedzi na stawiane zarzuty. Tak się dzieje w cywilizowanych krajach.

Jak się okazuje nie tylko z powodów braku wodociągów i braku podejmowania decyzji przez władzę w latach zaprzeszłych, jak wspominał Pan Radny w swoim wystąpieniu, cofnęliśmy się do wieków poprzednich. Cofnęliśmy się również w traktowaniu Mieszkańców przedmiotowo. To Mieszkańcy stoją nad radą a nie odwrotnie. To nasi Wyborcy. Należy się im szacunek. A nie obrzucić zarzutami i zakończyć sesję bez ich wysłuchania.

To oburzające, nawet jeśli zgodne z prawem. Czasami też należałoby się pokierować smakiem i szacunkiem dla innego człowieka. A tego ewidentnie zabrakło. Wszak prawo ma być dla ludzi a nie odwrotnie, żaden z radnych nie ucierpiałby, gdyby poświęcił kilka minut więcej na wysłuchaniu naszych Mieszkańców naszej Gminy.

Chcielibyśmy pochylić głowy przed mieszkańcami, i przeprosić za zachowanie tych Radnych i za to jak zakończyła się ta sesja, gdyż po okazanej bucie w stosunku do mieszkańców nie wiadomo czy dojrzą swój błąd i przeproszą sami.

 

 
  • Galikowski Marcin
  • Kosater Roman
  • Labuda Jarosław
  • Plichta Sławomir

Do wiadomości:

  • Sołtysi Sołectw Gminy Przywidz (z prośbą o umieszczenie na tablicach ogłoszeń)
  • Rada Gminy
  • Urząd Gminy


Skomentuj na forum