Strona sołectwa Trzepowo

Powstała następna strona sołecka.

Następne sołectwo ma swoją stronę w internecie. Tym razem jest to sołectwo Trzepowo.

Strona jest umieszczona na serwerze republika.pl pod adresem solectwotrzepowo.republika.pl.

Jak informuje sołtys Trzepowa p. Danuta Flis, strona ta została założona w celu promocji sołectwa oraz pracy, jaką mieszkańcy wykonują na rzecz sołectwa.

Zapraszamy