Związek Piłsudczyków w Przywidzu

Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowiono je w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989.

Osobą kojarzącą się ze Świętem Niepodległości jest marszałek Józef Piłsudzki. Jego osoba została nam przybliżona podczas wygłoszonych referatów w GOK Podpułkownika Związku Piłsudczyków RP Juliana Michasia oraz Wojciecha Konkela z Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Z obu wystąpień wyłonił się nam obraz bojownika o wolność Polski, ale także człowieka, który nie był nieomylny. Jednak to czyni ludzi wielkimi, że potrafią do błędów się przyznać i je naprawiać. Ludzie z takimi walorami zapisują się na łamach historii i są długo przez potomnych wspominani. Tego zaszczytu nigdy nie osiągnie człowiek małostkowy, który nie szanuje innych, nie przyznaje się do błędów, chowa się za plecami innych i myśli tylko o napełnieniu swego brzucha. Takie osoby szybko się pojawiają i równie szybko znikają w ludzkiej pamięci.

Kim jest współczesny piłsudczyk?

To człowiek prawy, prawdomówny, który przestrzega przykazań boskich (a nie tylko o nich mówi), kochający kraj i bliźnich i dla którego honor, to nie tylko pusty slogan. To także człowiek znający naszą historię i szanujący twórców niepodległego Państwa Polskiego.

Jeśli w sobie znajdujesz te cechy i do tego chcesz je krzewić społecznie wśród bliskich i znajomych to zapraszamy do GOK w Przywidzu , gdzie będzie organizowana filia Związku Piłsudczyków RP TPJP Oddziału Pomorskiego w Gdyni.

 


Zobacz także:
Życiorys Józefa Piłsudzkiego
Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego
Święto Niepodległości