III Powiatowy Przegląd Kabaretów

Serdecznie zapraszamy na kolejny już III Powiatowy Przegląd Kabaretowy - Przywidz, 29 września 2012 godz.11:00 tym razem w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu. Wydarzenie organizują Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Przywidzu oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

W programie zmagania artystyczne grup kabaretowych, występ kapeli VERA z Kościerzyny, poczęstunek oraz emocje dla szanownych gości.

Zapraszamy
Sobota 29 września 2012 o godzinie 11:00.

Projekt finansowany dzięki dotacji powiatu gdańskiego.

 

Anna Lehmann
ZKP O/Przywidz