Podziękowanie

W związku z odwołaniem przez Wójta Gmin Przywidz

w dniu 31 X 2012 roku dyrektora GOK [przyczyna - niespełnienie oczekiwań Wójta w kwestii działalności GOK(!!!)] pragnę wszystkim serdecznie podziękować za współpracę w okresie ostatnich trzech lat.