GOK do likwidacji!

 
 

Gminny Ośrodek Kultury do likwidacji - zadecydowali radni w dzisiejszym głosowaniu na połączonych komisjach Rady Gminy.

 

Nabierają teraz wyrazistości wszelkie plotki o ostatnich wydarzeniach w GOK. A naprawdę, jaka jest przyczyna, że niektórzy radni tak chętnie chcą zlikwidować GOK? Może dlatego, że:

  1. Ktoś chce położyć łapę na pieniądzach przeznaczonych na kulturę (czyżby brak kasy na zachcianki)?
  2. Trzeba je przepompować do tzw. „swoich”?
  3. Jest to zemsta, gdyż knuta intryga, szyta grubymi nićmi, nie wyszła?

Czas pokaże. Jedno jest pewne, że w takich wypadkach zawsze ucierpią ci, którzy z Gminnego Ośrodka Kultury korzystają, czyli dzieci.