Śmieci - drenaż kieszeni mieszkańców

Z dniem 1 lipca 2013 roku weszła w życie ustawa tzw. „Śmieciowa”. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową, wyłonionej w drodze przetargu, przejmuje gmina. Spójrzmy, jak to rozwiązano w naszej Gminie.

Z dniem 1 lipca 2013 roku weszła w życie ustawa tzw. „Śmieciowa”. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową, wyłonionej w drodze przetargu, przejmuje gmina. Spójrzmy, jak to rozwiązano w naszej Gminie.

Na stronie Urzędu Gminy pojawiła się informacja: „Związek Gmin Wierzyca od 1 lipca 2013 r. przejmuje obowiązki odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przywidz. W wyniku postępowania przetargowego, którego przedmiotem był odbiór odpadów komunalnych, wybrano ofertę złożoną przez Sita Pomorze Sp. z o.o.”

Co to oznacza? Gmina umyła ręce i oddala naszych mieszkańców pod „opiekę” Związku Gmin Wierzyca? Może to i dobre rozwiązanie, gdyż nie trzeba zatrudniać „nowego” pracownika w UG, bo i tak już brakuje miejsca na nowe biurka?

Sprawdźmy, czy ruch ten jest dobry dla mieszkańców. Porównajmy opłaty za śmieci lokatorów w budynkach wielorodzinnych (blokach) z gmin: Przywidz, Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański, Rumia, Reda, Kolbudy. Najłatwiej będzie porównać gminy, które wywóz śmieci uzależniają od ilości mieszkańców w lokalu:

Tak – odpady segregowane
Nie – odpady niesegregowane
1 - Stawki maksymalne. Rodziny o większej ilości członków też płacą tą sama stawkę. Stawka ta w ostatniej chwili, dzięki interwencji Sołtysa Przywidza została ustalona jako maksymalna, gdyż pierwotnie zakładano, że stawki za wywóz śmieci będą obowiązywać wszystkich jednakowo, tym samym rodziny np. 10 osobowe płaciły by za wywóz śmieci segregowanych 135,00 zł a niesegregowanych 200,00zł!
2 - Maksymalna stawka wynosi: 5x11,00=55,00zł
3 - Maksymalna stawka wynosi: 5x17,00=85,00zł

Porównajmy teraz stawki w Gminie Przywidz z gminami, w których ustalono odmienny sposób naliczania.

Gdynia

Stawki za śmieci są obliczane ryczałtowo w zależności od powierzchni mieszkania i wynoszą:

  1. Za mieszkanie do 40 m2: segregowane – 19,00 zł, niesegregowane – 28,00 zł
  2. Za mieszkanie od 40 do 80 m2 segregowane – 32,00 zł, niesegregowane – 48,00 zł
  3. Za mieszkanie powyżej 80 m2: segregowane – 39,00 zł, niesegregowane – 58,00 zł

Porównanie z Przywidzem przedstawia poniższa tabelka.

Gdańsk

Stawki za śmieci są obliczane w zależności od powierzchni mieszkania i wynoszą:

  1. Za mieszkanie do 110 m2: segregowane – 0,66 zł za 1 m2, niesegregowane – 0,88 zł za 1 m2
  2. Za mieszkanie powyżej 110 m2: segregowane – 0,66zł/m2 do 110m2 + 0,05zł za każdy m2 pow. 110m2, niesegregowane – 0,88zł/m2 do 110m2 + 0,07zł za każdy m2 pow. 110m2

Porównanie opłat za przykładowe wielkości mieszkań z opłatami w Przywidzu przedstawia poniższa tabelka.

Pruszcz Gdański

Stawki za śmieci są obliczane w zależności od powierzchni mieszkania i wynoszą:

  1. Za mieszkanie do 110 m2: segregowane – 0,43 zł za 1 m2, niesegregowane – 0,86 zł za 1 m2
  2. Opłaty są naliczane do 110 m2. Powyżej tej wielkości nie uwzględnia się metrażu w opłatach.

Porównanie opłat za przykładowe wielkości mieszkań z opłatami w Przywidzu przedstawia poniższa tabelka.

Jak widać, buńczuczne zapowiedzi, że w Przywidzu będzie najtaniej, bo w grupie z innymi gminami łatwiej o niższe stawki, nie potwierdzają się w rzeczywistości. Ciekawe też, dlaczego nie rozpatrzono propozycji grupy radnych opozycyjnych, aby podjąć negocjacje z innymi firmami, np. obsługującymi Gdańsk? Niewątpliwie byłoby taniej. Ciekawe też, że niektórzy z „negocjatorów”, przed wejściem ustawy w życie, raptownie umyli ręce.

Na koniec należy pamiętać składając oświadczenie, że deklarując się, iż śmieci będą segregowane, a nie spełni się tego zobowiązania, co wskazane zostanie w oświadczeniu, można być pociągniętym do odpowiedzialności karnej w myśl art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, który mówi „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Jest to istotne, gdyż mieszkańcy w każdej chwili mogą być poddani kontroli i w drodze administracyjnej można zwiększyć wielkość opłat, jak i pociągnąć do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Łatwo to będzie można wyegzekwować w domkach jednorodzinnych, a co z mieszkańcami w blokach? Będzie odpowiedzialność zbiorowa?

Opracowano na podstawie
stron WWW Gmin wymienionych w artykule