Spotkanie autorskie z dr Sylwią Bykowską

Spotkanie autorskie z dr Sylwią Bykowską

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie O/Przywidz oraz Zespół Szkół w Przywidzu zapraszają na promocję książki dr Sylwii Bykowskiej pt. "Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa ludności polskiej w województwie gdańskim po II wojnie światowej".

Autorka w swojej rozprawie zajmuje się całościowym przedstawieniem oraz wyjaśnieniem specyfiki procesów rehabilitacji oraz weryfikacji narodowościowej na terenie województwa gdańskiego w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej na tle ówczesnych przemian politycznych i społecznych. Istotne jest przy tym ukazanie historycznych uwarunkowań poruszonych zjawisk.

Rehabilitacja dotyczyła osób, które w czasie okupacji niemieckiej otrzymały wpis na Niemiecką Listę Narodową, natomiast weryfikacją narodowościową objęto mieszkańców Ziem Odzyskanych posiadających obywatelstwo niemieckie. Książka jest skierowana do wszystkich osób interesujących się najnowszą historią Pomorza: badaczy, nauczycieli, działaczy regionalnych, publicystów. Ale także do osób, których rodziny doświadczyły opisywanych przez Sylwię Bykowską procesów.

Spotkanie odbędzie się w środę 11 grudnia 2013 r. o godz. 18:00 w Sali nr 17 Zespołu Szkół. Jest ono kontynuacją zeszłorocznej konferencji „Kaszubi i Polacy na Gdańskich Wyżynach”.

Zapraszamy

Sylwia Bykowska

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się wokół przemian społeczno-politycznych, a także kwestii narodowościowych w Polsce i na Pomorzu w XX w. Publikowała m. in. na łamach „Rocznika Gdańskiego”, „Studiów Gdańskich”, „Czasopisma Prawno-Historycznego”, „Pomeranii”, „Kultury i Edukacji” oraz „Biuletynu IPN”. Obecnie pracuje jako adiunkt w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.