Elektrownie słoneczne

Budowa elektrowni słonecznych w Gminie Przywidz

Pozyskiwanie energii, zwłaszcza prądu elektrycznego, ze źródeł odnawialnych stało się realną alternatywą wobec dominującego modelu jej produkcji wykorzystującego ograniczone i drożejące zasoby paliw kopalnych.

Alternatywa ta jest szczególnie korzystna, gdyż aktywny udział w procesie produkcji staje się dostępny nie tylko dla koncernów energetycznych, ale również dla firm spoza branży, instytucji i pojedynczych gospodarstw domowych. Daje to szansę na zwiększenie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. Instalacje produkujące prąd elektryczny z energii Słońca korzystają z czystego, darmowego i powszechnie dostępnego „paliwa”.

Zaproszenie na spotkanie w sprawie budowy elektrowni słonecznych w Gminie Przywidz.

SVGE Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie dotyczące dzierżawy gruntów pod budowę elektrowni słonecznych.

7 marca 2014 godz. 12:00 (piątek)
Przywidz, REMIZA STRAŻACKA

Więcej w