Ciemność, widzę ciemność

Ciemność, widzę ciemnośćA miało być tak dobrze, XXI wiek do czegoś zobowiązuje.

Tyle lat się o tym mówi, że jak jest awaria zasilania energetycznego z jednego kierunku (np. Kościerzyny) automatycznie powinno się przełączać na inne źródło. A tak, część Przywidza ma prąd a druga (ta gorsza) już nie. Obecnie do Gminy Przywidz dochodzi prąd z 5 kierunków, więc można by było zapewnić stały dopływ energii, oczywiście pod warunkiem, że myśli się o mieszkańcach a nie o lansie swego ego.

Niestety, osoby które mówili o bezpieczeństwie energetycznym Gminy Przywidz nie zostali wybrani w poprzednich wyborach a ich miejsce zajęli, jak to mieszkańcy mówią: „mierni, ale wierni”. Obecnym władzom potrzebni są tacy radni, którzy na sesjach Rady Gminy jak automaty - łapki do góry a o sprawach ważnych zawsze „zgadzają się” z władzą. Ciekawe, dlaczego? Może kasa, a może chęć przynależności kasty rodzinno – ważnej?

Z tych rozmyślań jasno wynika, że jeśli chcemy mieć radnych dbających o rozwój Gminy Przywidz i pomyślność mieszkańców wybierzmy takich, co samodzielnie myślą i są niezależni od nacisków możnowładców, inaczej przy każdym podmuchu wiatru znów ze świeczkami będziemy chodzić.