Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny wydał postanowienie z wniosku Marka Zimakowskiego przeciw Adamowi Gawrylikowi.

Czytaj więcej

Gmina Przywidz otrzymała następne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej

Na prośbę wielu mieszkańców publikujemy skład obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przywidz

Czytaj więcej

Dziś odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w sprawie uchylenia wyroku Sądu Okręgowego.

Czytaj więcej

Do PTG zaczęły docierać sygnały, by opisać sposób głosowania w nadchodzących wyborach.

Czytaj więcej

Na kogo głosować? – zewsząd pada pytanie.

Czytaj więcej

Prawie rok temu, odbyły się wybory samorządowe, w czasie których okazało się, że nie wszyscy mówią prawdę.

Czytaj więcej