„Wyspa na Jeziorze Przywidzkim” jest rezerwatem przyrody.

Czytaj więcej

Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu - obejmuje większość powierzchni gminy (północno-wschodnią, centralną i południowo zachodnią jej część). Zlokalizowany jest wzdłuż dolin rzek Reknicy i Raduni oraz obejmuje rynnę Jeziora Przywidzkiego wraz z przyległymi kompleksami leśnymi.

Czytaj więcej

Kurhan – rodzaj mogiły, w kształcie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkulistego, z elementami drewnianymi, drewniano-kamiennymi lub kamiennymi, w którym znajduje się komora grobowa z pochówkiem szkieletowym lub ciałopalnym. Pomieszczenia grobowe, nieraz bardzo rozbudowane, mają zwykle konstrukcję kamienną bądź drewnianą, czasem są kute w litej skale.

Czytaj więcej

Gmina Przywidz cechuje się bardzo urozmaiconymi terenami, bogatymi w liczne wzgórza, jary i wąwozy, w których szemrzą potoki oraz nieco większe cieki wodne, jak piękna Reknica i Wietcisa. Wokół rozległych wzniesień skrywają się malownicze jeziora o krystalicznych wodach zachęcające do kąpieli oraz turystyki wodnej, a także bujne i gęste lasy, w których odpocząć można od cywilizacji. Szlaki wiodą głównie drogami gruntowymi i leśnymi, utwardzonymi duktami. Zdarzają się także odcinki asfaltowe oraz brukowe.

Czytaj więcej