Wyspa na Jeziorze Przywidzkim

„Wyspa na Jeziorze Przywidzkim” jest rezerwatem przyrody.

Wyspa na Jeziorze PrzywidzkimZostał on utworzony w 1954 roku i obejmuje wyspę o powierzchnię 4,55 ha. Rezerwat powołano celem ochrony naturalnego zespołu leśnego bukowo-dębowego, o przeciętnym wieku drzewostanu ok. 200 lat.

Wyspa morfologicznie stanowi wyniesienie morenowe położone w obniżeniu rynny glacjalnej. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest kwaśna buczyna niżowa reprezentowana przez buk z domieszką dębu, uzupełnieniem są lipy i wiąz górski.