Łącznie: znaleziono 49 pozycji.

Znajdź materiały zawierające:
Wyszukaj tylko:

Strona 2 z 3

21. NIK o elektrowniach wiatrowych
(STOP wiatrkom)
NIK ocenia negatywnie proces powstawania lądowych farm wiatrowych w Polsce. Władze gmin decydowały o lokalizacji farm wiatrowych ignorując społeczne sprzeciwy. Budową wielu elektrowni wiatrowych zainteresowane ...
Utworzone: 14 sierpień 2014
22. Upadlość – należności pracownicze
(Porady)
... prawo upadłościowe i naprawcze. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego następuje z mocy prawa, bez konieczności wydawania postanowienia w tym zakresie. Zaspokojenia wierzycieli dokonuje syndyk, a ...
Utworzone: 13 sierpień 2014
23. Godziny związkowe
(Porady)
... wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli nie może być ona wykonana w czasie wolnym od pracy. Istota cechy „doraźności” czynności związkowej polega zawsze na obiektywnej konieczności niezwłocznego ...
Utworzone: 13 sierpień 2014
24. Refundacja okularów korekcyjnych dla pracownika
(Porady)
... w przepisach zakładowych, określające, iż refundacja zakupu okularów występuje np. co 2 lub 3 lata, a za jej podstawę uznaje się orzeczenie lekarskie stwierdzające konieczność ich stosowania podczas pracy ...
Utworzone: 13 sierpień 2014
25. Zakaz konkurencji po wypowiedzeniu
(Porady)
... czwarte, zastosowanie okresu wypowiedzenia jest konieczne tylko wtedy, gdy strony ustanowią go w umowie o zakazie konkurencji. Stan prawny na 23 maja 2013 r. Łukasz Sulej www.solidarnosc.gda.pl   ...
Utworzone: 13 sierpień 2014
26. Czy nowy pracodawca może przyjąć pracownika z zaległym urlopem wypoczynkowym?
(Porady)
... i nowym pracodawcą, na podstawie której strony wyraźnie uzgodnią przyjęcie tego rozwiązania, bez konieczności wypłaty ekwiwalentu. Takie rozwiązanie przewidział Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 listopada ...
Utworzone: 13 sierpień 2014
27. Urlop okolicznościowy
(Porady)
... z uwagi na konieczność załatwienia formalności z tym związanych). W przypadku gdy zdarzenie, które usprawiedliwiałoby nieobecność w pracy miało miejsce w okresie innej usprawiedliwionej nieobecności ...
Utworzone: 13 sierpień 2014
28. Spadek wartości nieruchomości - kto nam za to zapłaci?
(STOP wiatrkom)
... budowy w pobliżu elektrowni wiatrowej. Jeżeli zatem elektrownia powstanie obok was, nie możecie liczyć na żadne odszkodowanie „wprost”. Czeka was długa droga administracyjno-sądowa, która niekoniecznie ...
Utworzone: 12 sierpień 2014
29. Hałaśliwy problem
(STOP wiatrkom)
„Morza szum.. ptaków śpiew…(!)” Łup! Łup! Łup! Żaden ptaków śpiew, tylko nieznośny warkot. Nici z relaksu w ogródku. Co gorsza, to samo jest w nocy… Czyli co? Koniec ze spaniem? Niestety tak wygląda ...
Utworzone: 12 sierpień 2014
30. Śmieci - drenaż kieszeni mieszkańców
(Aktualności)
... umyli ręce. Na koniec należy pamiętać składając oświadczenie, że deklarując się, iż śmieci będą segregowane, a nie spełni się tego zobowiązania, co wskazane zostanie w oświadczeniu, można być pociągniętym ...
Utworzone: 17 lipiec 2014
31. Tygodniówka 2013 "Projekt X"
(Aktualności)
... odgrywanych postaci, koniecznie w klimacie fantasy (ponadto science-fiction, post-apo, umundurowanie wojskowe) jeżeli zamierzasz walczyć bądź się strzelać – broń otulinową i/lub ASG – Air Soft Gun jedzenie ...
Utworzone: 17 lipiec 2014
32. Czy władzy należy ufać?
(Aktualności)
Za czasów PRL wszyscy władzę musieli kochać, ale czy teraz też tak jest? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż władza sobie życzy miłości, ale w drugą stronę już nie koniecznie. Władza wcale nie ...
Utworzone: 17 lipiec 2014
33. Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego
(2011)
... Narodowego z 1862 r. 1 VII 1892 – powrót do Wilna. Zesłanie nie załamało Piłsudskiego, przeciwnie, zahartowało jego charakter i wyrobiło przekonanie o konieczności walki o niepodległą ojczyznę. 1893 ...
Utworzone: 12 lipiec 2014
34. Józef Piłsudski
(2011)
... jskowych, przewodniczącego Rady Wojennej i generalnego inspektora Sił Zbrojnych. Sprawował również dwukrotnie urząd premiera - w latach 1926 - 1928 i 1930). W rzeczywistości oznaczało to koniec rządów parla ...
Utworzone: 12 lipiec 2014
35. Cena życia
(Aktualności)
...  Drodzy samorządowcy. Wielu mieszkańców w rozmowie z nami sygnalizowało konieczność poprawy bezpieczeństwa w naszej Gminie. Wielu wręcz wskazywało (po lekturach w prasie, czy informacjach w mediach) ...
Utworzone: 10 lipiec 2014
36. Wizyta ministra
(Aktualności)
... odznaczonych przemówił sam kandydat i głosem pełnym wzruszenia podziękował, że dostrzeżono jego heroiczną 25-cio letnią pracę w PGR oraz w innych miejscach przez następne 20 lat, choć niekoniecznie w rolnictwie ...
Utworzone: 09 lipiec 2014
37. SCYNANIÉ KANIE
(2010)
... kòtë, kònie zdechłé w stawie Przëniósł w pòdarënkù mòji piãkny babie, A òna to wszëtkò razã pòwarzëła A swòjégò chłopka pëszno ùgòscëła. Sãdza A mòja Sãdzënô krëpë dërch mie warza A fest mie kórzczwią ...
Utworzone: 09 lipiec 2014
38. Kikutowa
(Aktualności)
... ten kto myśli, że na tym koniec. Kilka dni temu, ten sam mieszkaniec, na którego wniosek urzędnicy dokonali dewastacji, poobcinał wszystkie(!) gałęzie rosnącym tam brzozom. Co mu one przeszkadzały? Przecież ...
Utworzone: 08 lipiec 2014
39. Gmina na farbie się trzyma
(Aktualności)
... od lat woda, która ciągle napływa. Trzeba zrobić odwodnienie i wyizolować fundamenty co może pociągnąć za sobą konieczność ich odkrycia, a tym samym w pasie ok 1 m od budynku, wszystko trzeba będzie rozkopać. ...
Utworzone: 08 lipiec 2014
40. 2012.12.22 Przed kim nowy wójt Przywidza Marek Zimakowski złoży ślubowanie?
(2009)
... "poza kontrolą". Czy zdarzyło się coś, co wskazywałoby, że taka kontrola była konieczna? Wybranie mnie na funkcję wójta w wyborach powoduje, że z chwilą pojawienia się wpisu potwierdzającego wybór w Dziennik ...
Utworzone: 23 czerwiec 2014

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy