E-RoweRowe Piątki w Przywidzu za nami...

W dniu 5 października mieszkańcy Przywidza w ramach kampanii społecznej E-RoweRowe Piątki mogli wypróbować rowery ze wspomaganiem elektrycznym. W czasie trwania akcji, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, na rowery elektryczne wsiadło 28 osób. Szczególnie przychylnie o możliwościach jakie daje korzystanie z tak zwanych „pedeleków” wypowiadały się osoby, które na co dzień jeżdżą rowerem klasycznych oraz osoby starsze. Jako największe walory wymieniane były: łatwość pokonywania wzniesień oraz przyjemność z jazdy bez nadmiernego wysiłku umożliwiające pokonywanie dłuższych odległości.

Ocena jazdy rowerem elektrycznym

Podczas wypożyczania rowerów organizatorzy przeprowadzali krótką ankietę dotyczącą satysfakcji z jazdy próbnej rowerem elektrycznym. 47% osób oceniło jazdę rowerem elektrycznym jako lepiej, niż się spodziewałam/em, 39% bardzo dobrze a 14% dobrze, odpowiedzi negatywnych nie było.

Organizatorami kampanii E-RoweRowe Piątki są Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa oraz Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) w ramach projektu ELMOS finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 (www.elmos-project.eu). Kampanię wspiera Fundacja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza. Więcej informacji i zdjęć z całej kampanii na stronie: www.rowerowepiatki.pl

 

E-RoweRowe Piątki w Przywidzu
E-RoweRowe Piątki w Przywidzu
E-RoweRowe Piątki w Przywidzu
E-RoweRowe Piątki w Przywidzu
E-RoweRowe Piątki w Przywidzu
E-RoweRowe Piątki w Przywidzu
E-RoweRowe Piątki w Przywidzu
E-RoweRowe Piątki w Przywidzu
E-RoweRowe Piątki w Przywidzu
E-RoweRowe Piątki w Przywidzu
E-RoweRowe Piątki w Przywidzu
E-RoweRowe Piątki w Przywidzu

 [Fot: PSWE]