Jeziora przywidzkie

W Gminie Przywidz, pośród lasów położone jest 6 jezior rynnowych o łącznej powierzchni 247 ha.

Jeziora Gminy PrzywidzSą to:

  1. Jezioro Przywidzkie,
  2. Jezioro Łąkie,
  3. Jezioro Połęczyńskie,
  4. Jezioro Modre,
  5. Jezioro Głębokie,
  6. Jezioro Małe Ząbrsko

Jezioro Przywidzkie obejmuje dwa zbiorniki określone jako Jezioro Przywidzkie Duże i Małe.

  • Jezioro Przywidzkie Duże znajduje się w obrębie parku krajobrazowego, a w jego otoczeniu przeważają lasy. Zajmuje powierzchnię 114 ha i objętości 6311,3 tys. m3. Jego maksymalna głębokość wynosi 12 m a średnia 5,3m. Stanu czystości jeziora znajdują się na pograniczu I i II klasy. Pod względem sanitarnym jezioro jest bardzo czyste - I klasa czystości.
  • Jezioro Przywidzkie Małe stanowi mały zbiornik o powierzchni 17 ha. Posiada on niekorzystne cechy naturalne, decydujące o jego słabej odporności na degradację. Jezioro zaliczane jest do III klasy czystości.

Dwa jeziora – Modre i Małe Ząbrsko charakteryzują się nieznaczną głębokością i w efekcie intensywne zarastanie szuwarami i inną roślinnością wodną. Z Jeziora Modrego wypływa rzeka Reknica. Przepływa następnie przez Jez. Głębokie i Jezioro Małe Ząbrsko.