Bliziny - Wieś królewska w starostwie grodowym skarszewskim do 1772r.

Czytaj więcej

Borowina - nazwa pochodzi od przymiotnika borowy, Barwinkel Huta (1628), niem.Baarenhutte(1935).

Czytaj więcej

Czarna Huta - nazwa kulturowa zestawiona z przymiotnika czarna i rzeczownika huta, niem. Schwarzhutte (1937).

Czytaj więcej

Częstocin - nazwa pochodzi od Częstota, natomiast nazwa niemiecka „Ochsenkopf” (głowa wołu).

Czytaj więcej

Gromadzin - nazwa pochodzi od imienia "Gromadza", niem. Scharschutte(1771).

Czytaj więcej

Huta Dolna - nazwa kulturowa zestawiona z przymiotnikiem Dolna i rzeczownikiem Huta.

Czytaj więcej

Huta Górna - nazwa zestawiona z przymiotnika Górna i rzeczownika Huta.

Czytaj więcej