Bliziny

Bliziny - Wieś królewska w starostwie grodowym skarszewskim do 1772r.

Przysiółek Bliziny należy do sołectwa Kierzkowo i parafii Przywidz.