Borowina

Borowina - nazwa pochodzi od przymiotnika borowy, Barwinkel Huta (1628), niem.Baarenhutte(1935).

Wieś królewska w starostwie grodowym skarszewskim. Położona na wysokości 210 m n.pm. Na terenie sołectwa znajduje się 1 ogród parkowy, nieczynny cmentarz ewangelicki, Wokoło rosną lasy mieszane świerkowo-bukowe.