Klonowo Dolne

Klonowo Dolne - nazwa pochodzi od słowa "klon" z formantem -owo oraz przymiotnika "dolne", niem. Klanau Nieder.

W 1294 r. nadaje książę pomorski Szczuj (Mestwin) cystersom w Edenie Przywidz, Klonowo i Trzepowo. Wieś położona jest nad malowniczym Jeziorem Głębokim (niem. Moder-See) na wysokości 180 m npm, najwyższe wzniesienie osiąga 245 m npm., w sołectwie Michalin i w parafii Przywidz.

Na nieczynnym cmentarzu ewangelickim znajduje się starodrzew z pomnikiem przyrody - dąb (obw.8,85 m) a na terenie wsi znajduje się także kolejny pomnik przydrody - jawor (obw. 2,70 m).