Marszewo

Marszewo - nazwa dzierżawcza z formantem -ewo od nazwy osobowej "Marsz", niem. Maraschau.

Wieś powstała na terenie kompleksu leśnego wsi Czapielsk. Wieś sołecka, parafia Jodłowno.