Marszewska Góra

Marszewska Góra - nazwa zestawiona z pierwszym członem przymiotnikowym od "Marszewo" i drugiego członu "Góra", niem. Marschauerberg (1885).

W 1885 r. istniała tu szkoła do której uczęszczały dzieci z Marszewa. Wieś wyłoniła się z obszaru wsi Jodłowno, gdy wykarczowano tu las i na pozyskanej ziemi pod uprawę osiedlili się rolnicy.

Znajdują się tu: 6 stawów naturalnych, pomnik przyrody (dąb szypułkowy zrośnięty z dwóch: 1-obw. 2,75 m a 2 obw. 2,60 m - wys. 18 m), 3 krzyże, 3 cmentarze - cmentarzysko kurhanowe i 2 ewngelickie (nieczynne).

Wieś należy do sołectwa Marszewo a parafii w Jodłownie.