Michalin

Michalin - nazwa niemiecka pochodząca z pierwszego członu dzierżawczego deklinacji "Michael" i drugiego członu "Hutte" - Michaelschutte (1790).

Wieś sołecka, należy do parafii w Nowej Wsi Przywidzkiej.

Znajdują tu się: 3 źródła naturalne, 10 stawów naturalnych, 1 jezioro Modre (11 ha), 2 pomniki przyrody (obw. 2,70 m i wys. 17 m), 2 cmentarze ewangelickie (nieczynne) 3 kurhany.