Nowa Wieś Przywidzka

Nowa Wieś Przywidzka - nazwa zestawiona z przymiotnika "Nowa" i rzeczownika "Wieś", później dodano przymiotnik lokalny "Przywidzka", Nowa Wieś lub Czarna (1628), niem. Neuendorf (1923).

Wieś w starostwie grodowym skarszewskim do 1772 r. Informacja z 1628 r przekazuje nam , że wieś nosiła nazwę Czarna, świadczy o tym, że była to wieś powstała w kompleksie lasów a pierwotni hutnicy (smolarze) po wykarczowaniu lasu zamieniali się w rolników.

Wieś sołecka i od 2002 r. parafia p.w. Matki Boskiej Fatimskiej. Znajdują tu się: szkoła społeczna, 10 stawów naturalnych, remiza strażacka, kapliczka przydrożna, cmentarz ewangelicki (nieczynny).