Piekło Górne

Piekło Górne - nazwa zestawiona z rzeczownika "Piekło" i przymiotnika "Górne", Nowe Pustkowie (1664), niem. Oberholle (1937).

Wieś w starostwie grodowym skarszewskim do 1772 r. W okolicznych lasach w latach trzydziestych odkryto cmentarzysko kurhanów (zajmowało pow. 2-3 km kwadratowych), szacowane na 1000 mogił. Kurhany miały kształt prostokątnych nasypów,obłożonych dużymi głazami o wys. do 1 m. Dwa z tych kurhanów zbadano. W jednym odkryto szkielet człowieka oraz nożyk żelazny. Kurhany te prawdopodobnie pochodziły z okresu wczesnego średniowiecza.

Znajdują się tu: 2 stawy naturalne, cmentarz ewangelicki (nieczynny). Wieś sołecka, należąca do parafii Przywidz.