Marszewska Góra - nazwa zestawiona z pierwszym członem przymiotnikowym od "Marszewo" i drugiego członu "Góra", niem. Marschauerberg (1885).

Czytaj więcej

Marszewska Kolonia - nazwa zestawiona z 2 członów : pierwszy to "Marszewo" a drugi to "kolonia".

Czytaj więcej

Michalin - nazwa niemiecka pochodząca z pierwszego członu dzierżawczego deklinacji "Michael" i drugiego członu "Hutte" - Michaelschutte (1790).

Czytaj więcej

Miłowo - pochodzenie nazwy wsi od "Mił" formantem -owo, niem. Schoenbeck (1936).

Czytaj więcej

Nowa Wieś Przywidzka - nazwa zestawiona z przymiotnika "Nowa" i rzeczownika "Wieś", później dodano przymiotnik lokalny "Przywidzka", Nowa Wieś lub Czarna (1628), niem. Neuendorf (1923).

Czytaj więcej

Olszanka - nazwa topograficzna złożona z rzeczownika "olcha" i rzeczownika "bagno", Olszowe Błoto (1653), niem. Ellerbruch (1765).

Czytaj więcej

Piekło Dolne - nazwa zestawiona z rzeczownika "Piekło" i przymiotnika dyferencyjnego "Dolne", Stare Pustkowie (1664), niem. Niederholle (1772), nazwa wywodzi się od istniejącej tu smolarni i smolarzy.

Czytaj więcej