Piekło Górne - nazwa zestawiona z rzeczownika "Piekło" i przymiotnika "Górne", Nowe Pustkowie (1664), niem. Oberholle (1937).

Czytaj więcej

Pomlewo - nazwa dzierżawcza z formantem -owo od nazwy osobowej "Pomil",dzisiejsza nazwa jest resubstytucją niemieckiej nazwy Pomlau, Pomiłowo (1885), starsze niem . źródła rozróżniają Wielkie Pomlewo (Gross Pomlau) i Małe Pomlewo (Klein Pomlau).

Czytaj więcej

Przywidz - w pierwszym znanym dokumencie z 1294 r. występuje pod nazwą Priuisa (Privisa ), nazwa topograficzna z formantem -ja od bazy -veid "wilgoć", wg ks. Aeltermanna nazwa wywodzi się od nazwy grodu stażniczego (straż pełniona w tym grodzie to wypatrywanie [wydzenie]), niem. Mariensee(1937).

Czytaj więcej

Roztoka - nazwa topograficzna prymarna od "roztoka", niem Tiefenthal (1771), Dypendal (1664).

Czytaj więcej

Stara Huta - nazwa kulturowa zestawiona z przymiotnika "Stara" i rzeczownika "Huta", niem . Althutte (1937).

Czytaj więcej

Sucha Huta - nazwa kulturowa zestawiona z przymiotnika "Sucha" i rzeczownika "Huta", niem. Trockenhutte (1772).

Czytaj więcej

Szklana Huta - nazwa wyraźnie wskazuje o mieszczącej się tu pierwotnie hucie szkła, niem. Glasberg (1881).

Czytaj więcej