Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

O Polskiej Akcji Humanitarnej

Misją PAH jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych.Realizujemy ją poprzez udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowe oraz prowadzenie edukacji społeczeństwa. Odpowiedzialność za świat pojmujemy jako możliwość rzeczywistego uczestnictwa i posiadania wpływu w procesie pomocy przez każdego pracownika i wolontariusza PAH. Praca każdego z nas przyczynia się do ratowania życia ludzi. To zobowiązuje nas do rozwijania się i podnoszenia jakości naszej pomocy.

Głód i niedożywienie

Co sześć sekund z powodu głodu umiera na naszej planecie jedno dziecko. Jedzenia brakuje co siódmemu człowiekowi na Ziemi, a stan ten, zamiast się polepszać, stale się pogarsza.

W krajach Globalnego Południa, gdzie odsetek głodujących jest najwyższy, ludzi wciąż przybywa. Państwa te nie są w stanie wykarmić nowonarodzonych dzieci ani ich rodziców, a żyjącej tam ludności nie stać już na kupowanie produktów sprowadzonych z innych rejonów świata. Wydaje się, że sytuacja jest patowa.

Rzeczywistość ekonomiczna jest brutalna: zasady, jakimi rządzi się światowy rynek nie liczą się z prawami człowieka, ale w sytuacji kryzysu gospodarczego żaden rząd nie kwapi się do zmiany zasad gry. Dlatego jeśli chcemy rozwiązać problem głodu, każdy z nas musi podjąć tę decyzję sam.

Przyczyn głodu jest wiele, ale jego skutek jest zawsze ten sam: jest nim ludzkie cierpienie. Czerpiąc swą siłę z zaangażowania polskiego społeczeństwa, PAH realizuje projekty mające na celu ochronę przed głodem i zapewnienie każdemu człowiekowi stałego źródła pożywienia. Działamy na poziomie lokalnym, pokazując ludziom, jak uprawiać ziemię i przekazując narzędzia, by sami mogli zadbać o własną przyszłość.

Pomóż nam położyć głodowi kres – wierzymy, że to możliwe!

Problem niedożywienia w Polsce

Gdy słyszymy słowo głód, z reguły na myśl przychodzą nam obrazy pokazywane przez różne stacje telewizyjne: dzieci cierpiące z niedożywienia w Afryce bądź Azji. Niestety ten straszny problem jest także tuż obok nas.

Statystycznie, niedożywionym lub głodnym jest dziecko naszych znajomych z sąsiedztwa, które poszło dziś do szkoły nawet bez jednej, najmniejszej kanapki. Według ostatnio przeprowadzonych badań ok. 30-70% polskich dzieci w wieku szkolnym jest niedożywionych. Liczba tych dzieci waha się w zależności od regionu kraju, wielkości miejscowości i poziomu bezrobocia na danym terenie. Najbardziej przerażające jest to, że liczba dzieci wymagających dożywienia ciągle wzrasta. Poczucie głodu ściśle łączy się z niskim poczuciem własnej godności - godności, która przysługuje każdemu człowiekowi i która wpływa na prawidłowy udział w życiu społecznym.

Prawie co trzeci uczeń w Polsce rozpoczyna naukę na czczo. Najbardziej narażone na ubóstwo są dzieci do lat 15. One nie mają wpływu na wybór rodziny, w jakiej się wychowują… Większość z nich wzrasta w rodzinach żyjących na granicy ubóstwa, rodzin osób bezrobotnych, wielodzietnych, niepełnych i patologicznych. Dlatego tak ważnym jest, by dziecko otrzymywało ciepły posiłek w szkole, gdyż często jest to jedyny posiłek w ciągu dnia. Głodne dzieci nie mają pieniędzy, by zapłacić za obiad. Pomóż, głodne dzieci też chcą mieć pełny brzuszek. Tu nie może być komercji, tu musi być serce.

Co to znaczy, że dziecko jest niedożywione?

Głównymi symptomami niedożywienia u dzieci są m.in. zaburzenia rozwoju CUN, zaburzenia społeczne i emocjonalne, zmniejszenie masy ciała, obniżenie sprawności fizycznej. O zaklasyfikowaniu dziecka jako wymagającego dożywienia decyduje najczęściej jego zachowanie i wygląd zewnętrzny.

Najczęstszymi oznakami niedożywienia są:

  1. dopytywanie się o jedzenie,
  2. bóle brzucha,
  3. obniżenie dyspozycji do nauki,
  4. apatia lub niemożność skupienia się na jednej czynności,
  5. ubogi, zaniedbany wygląd,
  6. brak podstawowych przyrządów szkolnych,
  7. wychudzenie.

Społeczne i ekonomiczne konsekwencje niedożywienia:

  1. Niedożywienie dzieci negatywnie wpływa na ich rozwój psychofizyczny i prowadzi do obniżenia odporności, zwiększając ryzyko zachorowań oraz czas i koszty leczenia
  2. Niedożywienie dzieci negatywnie wpływa na zdolności do uczenia się, ograniczając przez to szanse dzieci na przyszłość
  3. Dzieci niedojadające i zaniedbane są odrzucane przez rówieśników, co powoduje znerwicowanie dzieci dyskryminowanych i trudności wychowawcze.

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

 

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy