Podstawowe informacje o urlopach

Czy przepisy prawa pracy określają maksymalną temperaturę w pomieszczeniach pracy?

Posiadacz dowodu osobistego jest zobowiązany okazywać ten dokument uprawnionym organom i instytucjom. Prawo do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości wynika z przepisów regulujących działalność właściwych organów.

Zbliża się sezon wakacyjny, kiedy wzrasta liczba osób (studenci, pracownicy sezonowi) pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych – najczęściej jest to umowa zlecenia.

Pracownik podlega lekarskim badaniom profilaktycznym na zasadach określonych w kodeksie pracy. Wymóg posiadania przez pracownika aktualnych badań lekarskich obciąża pracodawcę.

Wraz z nadejściem wiosny pełną parą rusza sezon rowerowy. Rower coraz częściej jest nie tylko sprzętem do rekreacji, ale również jest postrzegany jako środek przemieszczania się do szkoły lub do pracy.

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy