Zmiany zakładowego układu zbiorowego, które w sposób istotny modyfikują warunki pracy lub płacy pracowników, wymaga niekiedy zastosowania wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracę.

Zasadą jest, iż wysokość emerytury zależy od kwoty składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz kapitału początkowego; dla zachowania ich realności konieczna jest ich waloryzacja.

Jak traktować czas trwania szkoleń innych niż z zakresu bhp, jeśli odbywają się one w dniu wolnym od pracy?

Z dniem 1 marca 2015 r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.

- Prowadzę stronę internetową organizacji związkowej. Czy mogę zamieszczać na niej zdjęcia, których nie jestem autorem, np. z innych stron internetowych?

Zmiany w przepisach emerytalnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. nie tylko podniosły powszechny wiek emerytalny, ale również wprowadziły możliwość skorzystania z tzw. emerytury częściowej (art. 26b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy